Planten en dieren in Letland

Prachtige planten en dieren in Letland

Plantenplanten en dieren letland
Op dit moment is ca. 40% van Letland met bossen bedekt. Twee derde van de bomen bestaat uit grove dennen. Een aantal van deze bomen zijn meer dan 500 jaar oud. In het binnenland zijn de bossen wat gevarieerder met beuken en sparren. Andere veel voorkomende bomen zijn de eik, de es, de linde, de taxus en de jeneverbes. Wat opvalt is dat in de Letse bossen weinig kreupelhout voorkomt. Wel groeien aan de randen van de bossen veel planten en dieren letlandblauwe bessenstruiken en frambozenstruiken. Van het plukken van deze vruchten is een nationale hobby ontstaan.

In het bos komen ook veel soorten paddenstoelen voor zoals; boleet, eekhoorntjesbrood en cantharel. Een kwart van het land bestaat uit weideland dat ’s zomers is bedekt met klaver, karwij, duizendblad, timotheegras en vossenstaart. Tien procent van het land is moerasland, veelal bedekt met planten en dieren letlandmos, maar ook heide en rozemarijn komen veel voor.

Dieren
De bekendste vogel van Letland is de ooievaar. Hiervan zijn op dit moment ongeveer 7000 broedende paartjes, dat is ongeveer zes keer zoveel als in heel West-Europa. De zwarte ooievaar komt veel minder voor. Hiervan zijn ongeveer 1000 paartjes.

De vele bossen zijn een uitstekende leefomgeving voor zeven soorten spechten. Een planten en dieren letlandbijzondere watervogel die voorkomt in Letland is de knobbelzwaan, dit is bovendien een beschermde vogel. Andree watervogels zijn de zeldzame grijze reiger, kraanvogels, roerdompen, futen, scholeksters en verschillende soorten meeuwen. In het binnenland leven buizerds, torenvalken en uilen. In de dorpen en steden komen veel kraaien en boekvinken voor, soms met honderden bij elkaar.

Kemer Nationaal Park trekt veel arenden, arenduilen en regenwulpen aan. Letland heeft planten en dieren letlandals andere Baltische staten veel grote zoogdieren zoals; herten, wilde zwijnen, wolven, marters, elanden, lynxen en bruine beren. Veel van deze dieren komen vergeleken met andere Europese landen nog in grote getale voor. Niet bijzonder maar wel veel voorkomend zijn eekhoorns, muizen, konijnen, vossen, wezels, vleermuizen, egels en mollen. Nog niet zo lang geleden zijn de Amerikaanse mink en de Noorse rat ingevoerd. Letland heeft verder nog een grote populatie otters (ca. 4000). Op het platteland leven veel grasslangen, adders, hagedissen, watersalamanders, kikkers en padden. Zoetwatervissen zijn er volop zoals brasem, snoek, baars, forel, paling en karper. De bekendste zeevis is de Baltische haring. Veel voorkomend zijn ook planten en dieren letlandkabeljauw, schol en zalm.